RETOUREN EN TERUGBETALING

HOU JE NIET VAN DE KLEUR? WAS HET NIET WAT JE VERWACHT HAD? VAN GEDACHT VERANDERD? GEEN PROBLEEM!

[email protected]

 • U heeft het recht om dit contract binnen 14 kalenderdagen zonder rechtvaardiging te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, behalve de koerier, de goederen in bezit heeft gekregen.

  Om uw recht voor herroeping van het contract te kunnen uitoefenen, dient u Gymcompany Spain SL, Av. Corts Catalanes, 9, 11 08173 - (Sant Cugat Del Vallès), Barcelona, ​​​​Spanje +34 932059567, [email protected] van uw beslissing op de hoogte stellen, dit door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is.

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de mededeling met betrekking tot dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige termijn verstrijkt

 • GEVOLGEN VAN INTREKKING

  In het geval van herroeping van uw kant, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere leveringsmethode die door ons wordt aangeboden). Dit zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract in te trekken. We zullen overgaan tot terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt bepaald; Er komen in ieder geval geen extra kosten bij. We behouden het recht te wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen, of totdat u een bewijs van retournering hebt ingediend, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst is voldaan.

  Retourneren van de goederen gebeurt rechtstreeks aan GymCompany Retail, SL, Av. Corts Catalanes, 9, 11 08173, Barcelona, ​​​​Spanje, zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de door u opgegeven datum van intrekking van het contract. De termijn wordt als voltooid beschouwd als u de goederen retourneert voordat deze termijn is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

  U kan alleen verantwoordelijk worden geacht voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van ongeoorloofde manipulatie (anders dan nazicht van de aard, de kenmerken of de werking van de goederen).

 • UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die verwijzen naar:

  a)Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Onder andere producten zoals Polar, Compex, Theragun, Slendertone, Cavitatie en massage.

  b) Het verlenen van diensten, zodra de dienst volledig is uitgevoerd, wanneer de uitvoering is begonnen, met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument en gebruiker en met kennisneming van het feit dat, zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de handelaar, u uw herroepingsrecht verliest.

 • HERROEPINGSFORMULIER

  Al onze nieuwe producten worden geleverd met een retourformulier. U kunt het ook per e-mail aanvragen: [email protected]. Na verzending van een e-mail of retourformulier, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt de retourlogistiek in werking gesteld.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die verwijzen naar:

Het verlenen van diensten, zodra de dienst volledig is uitgevoerd, wanneer de uitvoering is begonnen, met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument en gebruiker en met kennisneming van het feit dat, zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de handelaar, u uw herroepingsrecht verliest.

© 2022 Gym Company Retail S.L. All rights reserved. Ecommerce Powered by tbbAgency
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.