Privacybeleid

 • GEGEVENSBESCHERMING

  a) In overeenstemming met Wet 15/99 LOPD, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens en andere informatie die via het registratieformulier worden verstrekt, evenals die van de uitgevoerde transacties, zullen worden opgenomen en bewaard in een bestand voor verwerking dat eigendom is van GymCompany Spain sl, zolang de annulering niet is aangevraagd. De behandeling is bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van de verkoop, de persoonlijke aandacht van de producten en diensten die u verwerft en de verbetering van deze aandacht, evenals de promotie van eigen producten en diensten en van derde bedrijven verbonden aan GymCompany Spanje sl. , wordt u erop gewezen dat uw gegevens voor de aangegeven doeleinden aan bedrijven beschikbaar zullen worden gesteld / Avda. Corts Catalanes 9, Nave 1ª, 08173 San Cugat, Barcelona, ​​​​SPANJE zal deze gegevens met de grootste vertrouwelijkheid behandelen, als enige en exclusieve ontvanger van deze gegevens, en geen opdrachten of mededelingen aan derden te doen buiten dewelke door de huidige regelgeving worden aangegeven. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan GymCompany Spain s.l. voor verwijzingen, commerciële communicatie en promotionele aanbiedingen en prijsvragen inclusief via elektronische middelen.

  b) RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

  Als belanghebbende heeft u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) de volgende rechten:

  • In overeenstemming met art. 15 RGPD, het recht, voor zover daar aangegeven, om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die u aanbelangen en dewelke wij verwerken;

  • In overeenstemming met art. 16 RGPD, heeft u het recht om zonder uitstel aanpassing of vervollediging van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen;

  • volgens art. 17 RGPD, heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, zolang de volgende behandelingen niet nodig zijn:

   - het recht op vrijheid van meningsuiting en het delen van informatie,

   - voor de nakoming van een wettelijke verplichting,

   - om redenen van algemeen belang, of

   - voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims;

  • In overeenstemming met art. 18 RGPD, het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen wanneer:

   - de belanghebbende de juistheid van de gegevens betwist,

   - de behandeling onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens,

   - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar daarentegen u deze nodig heeft voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims, of

   - u heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking op grond van artikel 21 AVG;

  • volgens art. 20 RGPD, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanisch lezen, of om te verzoeken dat ze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke persoon;

  • volgens art. 77 AVG, heeft u het recht om een ​​claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als algemene regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkadres of van ons hoofdkantoor.

  c) De antwoorden gemarkeerd met * in het registratieformulier zijn verplicht. Bij gebrek aan antwoord van uw kant zorgt automatisch voor annulering van aankoop van de door u geselecteerde producten.

 • WACHTWOORDEN

  a) GymCompany Spanje s.l. zal het gebruik van persoonlijke wachtwoorden vergemakkelijken voor de gebruiker die zich als zodanig op de website registreert. Deze wachtwoorden worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die via de Website worden aangeboden. De gebruiker moet de wachtwoorden onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en in de striktste en absolute vertrouwelijkheid bewaren, en moet daarom alle schade of gevolgen van welke aard dan ook aannemen die voortvloeien uit de schending of openbaarmaking van het geheim. Om veiligheidsredenen kan het wachtwoord voor telematisch toegang tot de diensten die aan de Website zijn gekoppeld op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. De Gebruiker stemt ermee in GYMCOMPANY onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn/haar wachtwoord, evenals van eventuele toegang door onbevoegde derden tot het wachtwoord.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

  a) Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht. Elke controverse die voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering die kan ontstaan ​​met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of opzegging van dit contract zal worden voorgelegd aan de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van de stad BARCELONA, waarbij afstand wordt gedaan van elke jurisdictie die kan overeenkomen met de gebruiker, zolang de toepasselijke wetgeving dit toelaat.

 • ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF

  a) In overeenstemming met artikel 6, lid 1, paragraaf 1, letter a van de RGPD, zullen we, nadat we eerder uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voor de registratie voor onze nieuwsbrief, de benodigde gegevens gebruiken om commerciële communicatie te verzenden in overeenstemming met die toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail met de genoemde commerciële communicatie. Na uitschrijving blokkeren wij uw e-mailadres hiervoor, op voorwaarde dat u geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens verder te gebruiken, of behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in geval die wettelijk zijn toegestaan ​​en in dewelke wij u informeren in dit document.

 • WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN WAT ZIJN DE CONTACTGEGEVENS?

  Identiteit: GymCompany Spain, S.L - CIF: B65103012

  Postadres: Av. Corts Catalanes, 9, 11 08173 - (Sant Cugat Del Vallès), Barcelona, España

  Telefoonnummer: +34 932059567

  E-mail-adres: [email protected]

© 2022 Gym Company Retail S.L. All rights reserved. Ecommerce Powered by tbbAgency
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.